Cultuurpas Ede voor jongeren; 50% korting op kunst en cultuur!

Sinds halverwege 2023 zijn culturele partners uit Ede bezig met de bevordering van de actieve cultuurdeelname door jongeren in de leeftijd van 14-27 jaar. Hiervoor is een idee ontwikkeld; een Cultuurpas voor jongeren. Met deze pas krijg je als jongere 50% korting op alle vormen van actieve cultuurparticipatie, bij de organisaties die hier aan deelnemen.

Alle culturele organisaties van Ede die een aanbod hebben op gebied van cultuurparticipatie kunnen hier gebruik van maken; de bibliotheek, de muziekverenigingen, fanfare, koren, jongerencentrum, noem maar op. De pas is alleen bedoeld voor alle jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Ede en in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar.

 De regeling

  • is toegankelijk voor alle jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar die in de gemeente Ede wonen. We hanteren geen inkomensgrens, maar je kan als jongere uit Ede maximaal 1x per jaar gebruik maken van deze kortingsregeling. Je kan geen korting krijgen voor projecten of programma’s die al met SPUK gelden zijn gefinancierd. 
  • is bedoeld voor actieve vormen van cultuurparticipatie, dus niet voor film- of theaterbezoek, wel bijvoorbeeld voor het volgen van een cursus theater maken of editen. Je kan hiermee als jongere wel korting krijgen op lidmaatschap van een zanggroep, toneelvereniging, muziekvereniging, maar niet voor de voetbalclub, of het aanschaffen van een instrument. .

 Organisaties die gebruik willen maken van deze regeling, kunnen zich melden bij Cultura; cultuurpas@cultura-ede.nl.
Zie ook de bijlagen.

Voor vragen of een toelichting, bel met Hedzerd de Boer (0657177093), of Eline Roordink (06-22656380).