Subsidies

Heb je een vraag of wil je advies?
Stuur dan een email aan de cultuurmakelaar met een korte omschrijving van de vraag.

 

Stimuleringsfonds

Wat wij doen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Als een van de zes Nederlandse rijkscultuurfondsen financieren we bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Ga naar website stimuleringsfonds.nl 

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Subsidie aanvragen: We hebben subsidieregelingen voor verschillende doelgroepen en disciplines.

Wat wij doen
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maakt het.

Hier vind je al onze subsidieregelingen.
Sommige regelingen zijn open – dat betekent dat je nu subsidie kan aanvragen. Andere gaan binnenkort open. We hebben subsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.   https://www.cultuurfonds.nl/

Fondsen

Op de websites fondsenzoeken.nl en cultuurfonds.nl vind je een grote verzameling fondsen die je kunt aanspreken.