Een centraal punt waar het culturele veld (zichzelf, onderling en gemeente) elkaar vindt. 
Gevraagd en ongevraagd advies geven.

INSPIREERT - VERBINDT – STIMULEERT

De Sokkel. 
Het CultuurForumEde is er ter ondersteuning voor de kunst & cultuur in gemeente Ede. Het is een virtuele sokkel waar alle kunsten zich op kunnen tonen. Iedere kunstenaar, elke groep, vereniging etc. waar ook woonachtig in de gemeente Ede, kan hier gebruik van maken, zolang en op de manier die zijzelf kiest/kiezen. Op de sokkel sta je beter in de picture (zichtbaarheid) en zie je elkaar beter (verbinden).

Extra. Staan op de sokkel betekent gezamenlijk een inspirerende stem laten horen aan de gemeente, aan anderen en aan onszelf. Die mag kritisch zijn maar altijd constructief.

De Praktijk. De concrete verbeelding van de sokkel is deze website "Kunsten van Ede".

Onze MISSIE  (waarom bestaan we?)
Zichtbaarder en toegankelijker maken van Kunst en Cultuur in Ede.
(Kunst en Cultuur in Ede een impuls geven om beter toegankelijk te zijn, integrale samenwerking te faciliteren, beoefenaars te ondersteunen en aan te sluiten bij ieders behoeften.)

Onze VISIE  (waarvoor staan we?)
Kunst moet stromen door alle haarvaten van de maatschappij.
(Ede is een grote gemeente waarvan verwacht mag worden dat inwoners en bezoekers een divers en op maat aanbod toegankelijk kunnen aantreffen. Beoefenaars worden hierin optimaal ondersteund aan te sluiten bij wensen en behoeftes van zichzelf en/of de consument maar juist ook om een vernieuwend aandeel te hebben in ontwikkelingen in de maatschappij.)

Onze STRATEGIE  (Hoe doen we dit?) 
Met hulp van een hernieuwd cultuurplatform website en meetings
(Dit om beter toegankelijk te zijn, integrale samenwerking te faciliteren, beoefenaars te ondersteunen en aan te sluiten bij ieders behoeften. Cross-overs en verbindingen maken met andere domeinen.) 

 

Het CultuurForumEde i.o. bestuur bestaat momenteel uit: Jan Bansema, Daan Overeem, Collin Leijenaar, Marilu Kessel.
Interesse voor een bestuursfunctie of werkgroep......laat het weten.

Vanuit de gemeente is de Cultuurmakelaar Hanneke van Laar gevraagd het CultuurForum op te zetten.
Hanneke is bij de overleggen van het CultuurForumEde bestuur aanwezig om de connectie met het veld te waarborgen.

Kunsten van Ede is onderdeel van CultuurForumEde.

 

Vragen, suggesties.
Mail naar info@kunstenvanede.nl