Koor Onbeperkt Talent

Onbeperkt Talent is voortgekomen uit een droom. De droom een goed amateurkoor te vormen, waaraan iedereen mag meedoen mits hij of zij kan zingen. Vanaf 2006 is Onbeperkt Talent een koor in Ede (we oefenen in de Open Hof in Ede) dat kan bogen oo toenemende belangstelling. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een koor rond de 55 leden. Het samen musiceren al dan niet met andere koren of orkesten heetf tot prachtige concerten geleid.