Toneelver. Kunst Veredelt te Otterlo

Toneelvereniging voor amateurtoneel.
Jaarlijks wordt door de spelers een publieksgericht toneelstuk (meestal een blijspel of klucht) uitgezocht en onder leiding van een regisseur ingestudeerd.
In het voorjaar worden een aantal voorstellingen gegeven in het Dorpshuis te Otterlo.
De laatste jaren worden deze voorstellingen weer met veel belangstelling bezocht.