Expositie 100 Jaar Oud Ede
13-07-2024 - 28-07-2024 12:00 - 17:00 Overig Huis Kernhem

De Vereniging Oud Ede en het Historisch Museum Ede tonen in deze expositie fragmenten uit de historie van de 100-jarige vereniging, omlijst met een keuze uit de bijzondere voorwerpen die in de loop der jaren verzameld zijn. Zo is het onlangs gerestaureerde album met foto’s van diverse locaties in de gemeente Ede, dat is aangeboden aan Burgemeester Jonkheer A.W. van Borssele, te zien. Hij ontving dit in 1885 bij zijn 25-jarig jubileum als burgemeester van Ede. Ook het fraaie wapen van Ede in zilver wordt geëxposeerd. Verder zal o.a. het mannenvest uit ca. 1750 – Ede’s oudst bewaard gebleven textiel – te zien zijn. Dit werd bij de restauratie van de Oude Kerk in 1965 aangetroffen in een van de grafkelders. En zo zijn er nog diverse speciale voorwerpen uit de collectie die nu getoond zullen worden. In de expositie is ook het jubileummagazine ‘Een eeuw Ede en de vereniging Oud Ede’ te koop. (prijs € 12,50, pinnen is mogelijk) Bij de opening van de tentoonstelling op zaterdag 13 juli is er buiten vanaf 11.00 uur een kleine lokale markt.